Ondersteuningsmiddelen voor dekzeilen en o.a. achterzeilen van buiskappen.
Zoals diverse soorten stokken en paaltjes en bijbehorende accessoires.